OMNIA AQUA

„Zdrowie to piękno“!
OMNIA AQUA to system filtracyjny do oczyszczania wody pitnej z formułą filtracji ,,5+2” i technologią CAL-MAG ; filtr został opracowany we współpracy ze specjalistami z Laboratorium Chemii Fizycznej Instytutu Nauk Nuklearnych „Vinča“.

Świadomi znaczenia jakie mają optymalne proporcje minerałów w wodzie pitnej dla zdrowia całego organizmu stworzyliśmy filtr, który te proporcje zapewnia - OMNIA.

,,Umiar i zbilansowane proporcje składników mineralnych zapewniają zdrowie” przekonują specjaliści, a my, zgodnie z naszym mottem, dodajemy: ,,W zdrowiu kryje się piękno!”

,,W zdrowiu kryje się piękno!”
100% PRODUKT SERBSKI
 • WYGLĄD I FUNKCJE FILTRA OMNIA AQUA

  Autentyczny OMNIA kształt!

  SYSTEM FILTRACYJNY OMNIA AQUA to produkt najwyższej jakości, który ze względu na swój wygląd i funkcje stanowi prawdziwy unikat. Został zaprojektowany, stworzony i przetestowany w oparciu o ściśle naukowe metody. Jego elegancki kształt doskonale komponuje się z kranem sprawiając wrażenie spójnej i jednolitej całości.

  Staranny dobór materiałów i charakterystyczna budowa, będące wynikiem pracy wybitnych naukowców, w połączeniu z wyszukaną kombinacją srebrnego i białego koloru sprawiają, że filtr do wody OMNIA AQUA jest idealnym rozwiązaniem, gwarantującym czystą i zdrową wodę w Państwa domu, domku na działce, biurze, itd.

  FUNKCJE filtra OMNIA:

  • Oczyszcza wodę z chloru i metali ciężkich;

  • Niszczy mikroby, mikroorganizmy, cząsteczki zanieczyszczeń;

  • Likwiduje organiczny brud;

  • Przywraca naturalną czystość wody;

  • Chroni środowisko naturalne;

  • Usuwa nieprzyjemne zapachy, smaki, kolory;

  • Utrzymuje idealną równowagę pomiędzy ilością magnezu i wapnia, co:

  • poprawia stan układu krążenia i układu nerwowego

  • zapewnia mocne kości i zęby

 • BUDOWA FILTRA OMNIA

  5+2 = zdrowie!

  SYSTEM FILTRACYJNY OMNIA AQUA składa się z korpusu, pokrywy, zatyczki, gumy, sita ochronnego i wkładu OMNIA. We wkładzie (który stanowi trzon filtra) umieszczono 5 warstw o zróżnicowanym charakterze filtrowania: trzy warstwy tkaniny z włókien mikrobiologicznych, wśród których między innymi znajduje się warstwa węgla aktywnego i warstwa zeolitu. Ponadto wkład został wzbogacony o 2 folie: srebrną i złotą. Formuła 5+2 to sprawdzone rozwiązanie, które pozwala osiągnąć wymarzony efekt wody mineralnej z kranu.

  Filtr został opracowany we współpracy ze specjalistami z Laboratorium Chemii Fizycznej INSTYTUTU NAUK NUKLEARNYCH „VINČA“.

 • WODA LEKKO ZASADOWA

  Optymalna wartość pH wody OMNIA stróżem zdrowia i piękna!

  Dzięki wartości pH (miara aktywności jonów hydroniowych w roztworach wodnych) wiemy czy woda jest kwasowa czy zasadowa (alkaliczna).

  Woda kwasowa czy zasadowa? Czy i dlaczego jest to ważne?

  Ponieważ nasze ciało ma współczynnik lekko zasadowy, optymalne pH jedzenia i picia sprzyjające zachowaniu zdrowia wynosi 7 - 9.

  Istotne znaczenie w utrzymaniu zasadowego pH organizmu ma picie odpowiedniej ilości dobrej jakościowo WODY. Ze uwagi na to, że acydoza (zakwaszenie organizmu) długotrwale osłabia nasze zdrowie, przyczynia się do spadku energii, spowalnia pracę organizmu i powoduje problemy z nadwagą należy zadbać o odpowiednie pH spożywanej wody i pić wyłącznie WODĘ, która jest LEKKO ZASADOWA (ALKALICZNA).

  Przeciwdziała ona procesom utleniania, opóźnia proces starzenia i powoduje ogólną poprawę zdrowia.

  System filtracyjny OMNIA AQUA dzięki złożonemu systemowi filtrowania gwarantuje wodzie pitnej idealną wartość pH (8) – LEKKO ZASADOWEJ WODY.

 • PODSTAWY NAUKOWE

  Naukowo udowodnione!

  FILTR OMNIA AQUA został opracowany we współpracy ze specjalistami z Laboratorium Chemii Fizycznej renomowanego Instytutu Nauk Nuklearnych VINČA.

  Instytut Nauk Nuklearnych „Vinča“ został założony w 1948 roku i po dziś dzień jest największym ośrodkiem naukowo-badawczym w Serbii stosującym międzynarodowe standardy jakości. Misją Instytutu „Vinča" jest łączenie podstawowych, stosowanych i rozwojowych badań międzydyscyplinarnych nauk przyrodniczych, technicznych oraz medycznych w celu:

  • możliwie jak najszerszego zastosowania i upowszechnienia wyników badań w kraju i za granicą,

  • zwiększenia międzynarodowej konkurencyjności serbskiego przemysłu opartego na wiedzy i nowoczesnych technologiach,

  • popularyzowanie wiedzy i umiejętności naukowych wśród zainteresowanych instytucji, podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych w kraju i za granicą.

  Naukowcy:

  Vladimir Nikolić doktor chemii fizycznej; ukończył studia magisterskie (2005) i doktorskie (2013) na Wydziale Chemii Fizycznej Uniwersytetu w Belgradzie; temat pracy doktorskiej: „Wpływ węglikowo-wolframowych i węglowych nośników katalizatora anodowego na cechy PEM ogniw paliwowych“. Od 2008 roku pracuje w Instytucie Nauk Nuklearnych „Vinča“, gdzie prowadzi różnorodne badania laboratoryjne. Niektóre z jego projektów:

  • „Energia wodorowa – rozwój nowych materiałów: elektrolityczne otrzymywanie wodoru, wodorowe ogniwa paliwowe“ (zob.„Vodonična energija- razvoj novih materijala: elektrolitičko dobijanje vodonika, vodonične gorivne ćelije“, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, br. 172045, 2011-2014).

  • FP7 projekt “EURECA-Efficient Use of Resources in Energy Converting Applications”, Grant agreement no: 303024, FP7 FCH-JU project, 2011-2015.

  • “Lit – baterie jonowe i ogniwa paliwowe – badania i rozwój” (zob. „Litijum - jonbaterije i gorivne ćelije - istraživanje i razvoj“, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, br. 45014, 2011-2014).

  • “Energia wodorowa: Otrzymywanie wodoru – Ogniwa paliwowe – Efekty izotopowe“ (zob. “Vodonična energija: Dobijanje vodonika - Gorivne ćelije - Izotopski efekti“, Ministarstvo za nauku Republike Srbije, br. 142067, 2006-2011).

  • “Majonez dietetyczny na bazie serwatki” (zob. “Dijetetski majonez na bazi surutke”, Ministarstvo nauke i životne sredine Republike Srbije, Inovacioni projekti, evidencioni broj 8146, 2007).

 • OMNIA METODY FILTROWANIA WODY

  Wielofunkcyjny system filtrowania OMNIA!

  FILTR OMNIA AQUA składa się z 5 warstw o zróżnicowanym charakterze filtrowania i dwóch folii, srebrnej i złotej, które mają za zadanie zapewnić Państwu oczekiwany efekt czystej wody. Pomiędzy trzema warstwami tkaniny z włókien mikrobiologicznych znajduje się warstwa węgla aktywnego i warstwa zeolitu.

  Filtrowanie OMNIA rozpoczyna się w chwili, kiedy woda z kranu przechodzi przez srebrną folię, a potem przez pierwszą warstwę mikrobiologicznej tkaniny. Po oczyszczeniu przez tkaninę wodę oczyszcza węgiel aktywny i kolejna warstwa tkaniny. Kiedy woda przejdzie przez drugą warstwę tkaniny styka się z dostosowanym do potrzeb filtrowania zeolitem i ostatnią, trzecią warstwą mikrobiologicznej tkaniny. Na koniec przepływa przez złotą folię, symbolizującą wyjątkowość systemu filtrowania OMNIA.

 • SREBRO

  Niszczy mikroby i mikroorganizmy, które pozostały w wodzie!

  Srebro jest metalem całkowicie nietoksycznym dla ludzkiego organizmu. Udowodniono, że kontakt ze srebrem hamuje wzrost mikrobów i szkodliwych mikroorganizmów. Przepuszczając wodę przez srebrną folię, która stanowi pierwszą warstwę filtrującą, filtry OMNIA AQUA pozostają czyste, zostają ich bowiem pozbawione. Taka konstrukcja filtra podyktowana jest działaniem antymikrobowym, uniemożliwiającym dalszy rozwój i rozmnażanie tych mikroorganizmów.

 • TKANINA MIKROBIOLOGICZNA

  Usuwa mikroorganizmy i mętność wody!

  Filtr OMNIA AQUA składa się z 3 warstw tkaniny mikrobiologicznej (filtry membranowe) służącej do filtracji wody. Tkanina mikrobiologiczna o przepuszczalności od 0,02 µm do 30,00 µm zapobiega dalszemu przedostawaniu się uprzednio zniszczonych mikroorganizmów, jak również większych cząsteczek zanieczyszczeń obecnych w wodzie. Ostatnia warstwa tkaniny, znajdująca się przy ujściu filtra, uniemożliwia wydostawanie się cząsteczek węgla aktywnego oraz zeolitu przez co zapobiega ich ścieraniu i zmąceniu oczyszczonej wody.

 • WĘGIEL AKTYWNY

  Oczyszcza wodę z chloru, metali ciężkich i brudu organicznego!

  Węgiel aktywny jest uzyskiwany ze skorupy orzecha kokosowego i drzewa. Technologia aktywacji parowej umożliwia wytwarzanie porów i pęknięć o długości od 30 do 150 angstremów, dzięki czemu możemy otrzymać ponad 1000 m2 powierzchni chłonącej na gram. Węgiel aktywny poddany działaniu tej technologii skutecznie usuwa metale ciężkie, do 97% chloru i 99% śladowych produktów farmaceutycznych. Został on opracowany z myślą o usuwania brudu organicznego z wody i przywracaniu wodzie jej naturalnej czystości. Skutecznie likwiduje nieprzyjemne zapachy, smaki i kolory.

  Właściwości adsorpcyjne filtracji węglem aktywnym

  Substancje dobrze pochłaniane
  Węglowodory aromatyczne Benzen, toluen, nitrobenzen itd.
  Chlorowane węglowodory aromatyczne Polichlorowane bifenyle, chlorobenzen, chloronaftalen
  Fenole I chlorofenole
  Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne Acetonaftalen, benzopiren, itd.
  Pestycydy i herbicydy DDT, aldryna, chlordan, BHC – węglowodory chlorowane, heptachlor, itd.
  Chlorowane węglowodory niearomatyczne Czterochlorek węgla, eter-chloroalkil, heksachlorbutadien, itd.
  Węglowodory o wysokiej masie molekularnej Kolory, benzyna, aminy, kwasy humusowe
 • ZEOLIT

  Przyciąga, wiąże i neutralizuje toksyczne materiały i związki!

  Omnia Aqua to filtr mineralno-ceramiczny stworzony na bazie naturalnego, granulowanego zeolitu. Zeolit jest glinokrzemianowym minerałem o mikroporowatej strukturze. Istnieją 194 rodzaje zeolitu. W skład filtra OMC wchodzi zeolit otrzymany w wyniku specjalnej, termicznej aktywacji, zawierający ponad 75% klinoptylolitu o cząstkach wielkości 0,8/0,3 mm.

  Zeolity mają kryształową, kratową strukturę w kształcie czworościanu, reprezentują sita molekularne służące do wymiany kationów. Kryształy zeolitu tworzą labirynty różnorodnej grubości kanalików i porów, które stanowią podstawę ich podziału. Zeolity klinoptilolitu są naelektryzowana ujemnie - 160 anionów. Dzięki temu zachowują wyjątkowe właściwości, jak na przykład możliwość wymiany kationów. Główna zaleta zeolitów polega na tym, że swoją porowatą molekularną strukturą przyciągają jak magnez i wchłaniają, wymieniają dodatnio naelektryzowane kationy i ujemnie naelektryzowane aniony. W ten sposób wybiórczo wchłaniają specyficzne molekuły, wymieniają swoje kationy na inne na zasadzie równowagi jonowej. Mała ilość odpowiednio aktywowanego zeolitu może przynieść wielką korzyść. Brak pojedynczych minerałów w organizmie może negatywnie wpływać na nasze zdrowie, ale szkodliwy może być również ich nadmiar. Tak jak w życiu istnieje potrzeba zachowania harmonii i równowagi, tak w przypadku wody, którą spożywamy dużo ważniejszy jest jej zrównoważony skład aniżeli ilość pojedynczych ze składników.

 • ‘’Technologia CAL-MAG’’

  Gwarantuje optymalne proporcje magnezu i wapnia w wodzie!

  Magnez i wapń są mikroelementami, które zapewniają normalne funkcjonowanie organizmu, pod warunkiem, że ich stosunek wynosi około 2:1, a łączna zawartość nie przekracza 150 mg/l. Jeśli jeden z tych dwóch minerałów jest obecny w większej koncentracji uniemożliwia wchłanianie drugiego wskutek czego dochodzi do ich odkładania w organizmie. Wapń odpowiada za mocne kości i zdrowe zęby, jest niezbędny do prawidłowego działania układu nerwowego, natomiast magnez odpowiada za prawidłowe funkcjonowania organizmu, szczególnie układu sercowo-naczyniowego. Poziom magnezu w wodzie do picia powinien wynosić przynajmniej 30 mg na litr. Zeolit zastosowany w systemie filtracyjnym OMNIA AQUA został w tym celu zmodyfikowany tak, by zapewnić optymalne proporcje tych dwóch minerałów w przefiltrowanej wodzie.

  Technologia Cal-Mag filtra Omnia umożliwia Państwu picie przefiltrowanej wody dostarczającej do organizmu magnez i wapń w idealnie wyważonych proporcjach.

 • ZŁOTO

  24 - karatowa wyjątkowość OMNIA!

  Filtry OMNIA AQUA zawierają czyste, 24-karatowe listki złota, umiejscowione przy ujściu filtra.

  Dlaczego nasze filtry zostały wzbogacone 24-karatowym złotem?

  Nie jest tajemnicą, że od wieków złoto było symbolem bogactwa i piękna. W starożytnym Egipcie czystemu złotu przypisywano działanie odmładzające; w tym celu Kleopatra spała podobno ze złotą maską na twarzy. Antyczni Rzymianie używali listków złota do leczenia różnych chorób skóry, natomiast Chińczycy uważali złoto za esencję młodości.

  Mając na uwadze długą historię oraz znaczenie jakie przypisywano złotu, uwzględniając przy tym nasze motto, które głosi “W zdrowiu kryje się piękno”, na powyższe pytanie odpowiadamy następująco:

  „24-karatowe złoto to znak OMNIA wyjątkowości i wyższości (nad innymi systemami filtrowania).“

 • PRZYRODA

  Chrońmy przyrodę!

  Z uwagi na to, że zdolność oczyszczania i jonizacji filtra OMNIA AQUA wynosi do 600 litrów wody, jego roczne użytkowanie porównywalne jest do spożycia około 1600 butelek 1,5 litrowej wody.

  Taka ilość butelek oznacza nawet do 80 kg plastiku, który często w postaci odpadów trafia do naszych potoków, rzek, morza i gleb.

  Plastik jest kłopotliwym tworzywem sztucznym: z jednej strony bardzo długo się rozkłada, z drugiej - rozkłada się na trujące polimerowe mikrodrobinki, które przenikają do wody i gleby, a stamtąd do łańcucha pokarmowego.

  Aby przez cały rok móc pić zdrową wodę, nie zużywając 1600 butelek, tzn. 80 kg plastiku (zanieczyszczając przy tym środowisko) wystarczy zaopatrzyć się w filtr OMNIA.

  Używając naszego filtra aktywnie uczestniczą Państwo w procesie ochrony środowiska naturalnego, który w plastiku widzi jednego z najczęstszych trucicieli ekosystemu

INSTRUKCJE

Latwy w montażu!

W zależności od rodzaju gwinta na kranie (nawój zewnętrzny lub wewnętrzny) po zdjęciu sita należy wkręcić filtr z wewnętrzną częścią (zdjęcie nr I) lub filtr z zewnętrzną (zdjęcie nr II) częścią w odpowiedni gwint.

Jeśli kran jest wąski gumę filtra należy naciągnąć do samego jego końca (zdjęcie nr III).

Po zamontowaniu filtra OMNIA AQUA odkręcamy kran.

Pierwszy strumień wody ma na ogół postać ciemnego osadu. Jest to efekt nadmiaru, nieszkodliwego dla zdrowia materiału filtrującego.

Po pierwszym strumieniu wody, z kranu na którym został zamontowany filtr OMNIA AQUA powinna popłynąć czysta woda mineralna.

Rozkoszujcie się Państwo zdrową wodą!

Wymiana korpusu filtra zalecana jest po zużyciu 400 - 600 l wody (w przypadku czteroosobowej rodziny po około 3 miesiącach użytkowania).

UWAGI: W przypadku wykorzystywania wody w innych celach (np. do mycia naczyń) zaleca się usunięcie filtra z kranu, by w ten sposób uniknąć jego niepotrzebnej eksploatacji.
 • H20

  Czym jest woda i do czego służy?

  WODA jest dobrem całej ludzkości - 71% powierzchni Ziemi pokryte jest wodą. Wszyscy wiemy, że czysta woda to związek chemiczny o wzorze H2O. Jednak woda, z którą mamy do czynienia w przyrodzie bardzo rzadko występuje w postaci czystej molekuły. Zwykle, jest to połączenie związku chemicznego H2O z innymi substancjami, z którymi tworzy roztwór czystej wody, soli mineralnych i zanieczyszczeń.

  Woda nie zawiera ani białek, ani tłuszczów, ani węglowodanów – nie stanowi pożywienia, nie zaopatruje nas w surową energię. Wbrew temu jest ona condicio sine qua non (warunkiem koniecznym) życia. Dzięki wodzie organizm może wykorzystywać energię obecną w pożywieniu.

  Woda stanowi od 60% do 75% masy człowieka (65% masy dorosłego, 75% - dziecka, do 94% - trzydniowego embriona). Woda i tlen są elementami niezbędnymi do życia.

  Funkcje wody:

  • Utrzymuje stałą temperaturę ciała

  • Zaopatruje komórki organizmu w niezbędne składniki odżywcze (witaminy, minerały, sole)

  • Umożliwia zachodzenie reakcji chemicznych w obrębie komórek

  • Utrzymuje gęstość krwi limfy

  • Umożliwia neurologiczną aktywność mózgu

  • Zapewnia nawilżenie skóry

  • Umożliwia wchłaniania i transport składników odżywczych

  • Stymuluje wydzielanie śliny niezbędnej do połykania jedzenia

  • Usuwa zbędne produkty procesu trawienia i przemiany materii

  Ile wody należy pić dziennie?

  To pytanie, które każdy z nas często zadaje sobie i innym.

  W klimacie umiarkowanym, przeciętna osoba traci dziennie około 2 litrów płynów. Ponad litr wody organizm traci wraz z moczem, drugie tyle w wyniku pocenia się i parowania oraz podczas oddychania. Do zwiększonej utraty wody dochodzi w trakcie upałów, podczas aktywności fizycznej, choroby, laktacji, itd.

  Nie ulega wątpliwości, że każdy z nas jest inny. Dlatego określając indywidualne zapotrzebowanie na wodę należy wziąć pod uwagę masę ciała, panujący klimat i styl życia.

  Najogólniej można by jednak rzec, że człowiek powinien wypijać dziennie minimum 2 litry wody.

  Wspomniane 2 litry nie obejmują płynów w postaci zup, soków, herbat, kaw, itd. Zatem, minimum 2 litry czystej wody.

  Kiedy należy pić wodę?

  Zwykle wodę pijemy kiedy odczuwamy pragnienie wierząc, że organizm sam wie najlepiej kiedy jej potrzebuje. Tymczasem człowiek od dawna nie żyje w harmonii z przyrodą i znacznie osłabiły w nim instynkty, którymi kierują się zwierzęta i rośliny. Chociaż instynkty osłabły rozwinęło się w człowieku coś, czym przewyższył pozostałe formy życia, mianowicie rozum.

  Mając to na uwadze nie należy czekać na spóźniony sygnał ze strony organizmu - trzeba się nawadniać w ciągu całego dnia. Możemy zacząć od przypominania sobie i bliskim o konieczności picia wody w określonej porze. Po pewnym okresie powinno nam to wejść w nawyk. W okresie zwiększonej aktywności fizycznej, upałów, itp. Powinniśmy przyjmować większą ilość wody bez względu na to czy jest to moment na jej picie, czy nie.

  Jednak, czy polecana ilość dziennego spożycia wody i regularne jej przyjmowanie są wystarczające dla zachowania zdrowia i piękna?

  Zastanówmy się jakiej jakości jest woda, którą pijemy?
 • ZANIECZYSZCZENIE WODY

  Zanieczyszczenie wody to skażenie wody niechcianymi materiałami, szczególnie biologicznymi, szkodliwymi dla naszego zdrowia. Woda, którą przypadkowo połkniemy podczas kąpieli może wywołać skutki negatywne dla zdrowia, a kontakt naszej skóry, oczu, uszu, nosa z zanieczyszczoną wodą - konkretne choroby.

  Proszę sobie wyobrazić jakie konsekwencje może mieć codzienne spożywanie takiej wody. Niekorzystny wpływ skażonej wody uwidacznia się szczególnie u dzieci i osób starszych.

  Źródłem zanieczyszczeń są przede wszystkim przemysł, gospodarstwa rolne i domowe, itd.

  Trzeba dodać, że zanieczyszczenie wody nie musi być wcale widoczne gołym okiem, woda może być skażona, a my możemy o tym nie wiedzieć. Bakterie, wirusy czy pasożyty są często obecne w wodzie do picia, a my tego nie zauważamy.

  Wyróżniamy dwa rodzaje zanieczyszczeń wody:

  • Zanieczyszczenia rozkładalne (rozkładają się łatwo): rozkładają się na substancje, które nie są zanieczyszczeniami (nawóz, odpady przemysłowe, ścieki, itd).

  • Zanieczyszczenia trwałe (rozkładają się wolno): są obecne w wodzie latami i wywołują szkody, które wymagają długotrwałej neutralizacji (pestycydy, nafta i jej derywaty, metale ciężkie takie jak aluminium, ołów, rtęć, kadm).

  Jak już mówiliśmy w wodzie do picia, szczególnie w wodzie z kranu mogą się znajdować bakterie, pestycydy, metale ciężkie, środki dezynfekujące.

  Bakterie

  Bakterie, które mogą być obecne w wodzie z kranu to m.in.: E. Coli, Salmonella i Campylobacter.

  Bakterie te pojawiają się, kiedy ludzkie lub zwierzęce odchody dostaną się do wody. Ten rodzaj zanieczyszczenia jest często rezultatem obfitych deszczów. E. Coli, Salmonella i Campylobacter mogą dostać się do wody pitnej i wywołać poważną biegunkę i lekko podwyższoną temperaturę ciała.

  Pestycydy

  Pestycydy są wykorzystywane do zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania chwastów, insektów i gryzoni. Ze względu na funkcje pestycydy dzielą się na: herbicydy, insektycydy, nematocydy, fungicydy. Mogą one także zanieczyszczać wodę przedostając się do niej przez ziemię. Najczęściej występujące w wodzie herbicydy, to: alachlor, atrazyna, cyjanazyna, dacthal, dinoseb, diuron , mekoprop , metolachlor , symazyna i 2, 4-D. Typowe insektycydy, które mogą pojawić się w wodzie pitnej to: karbofuran i trichlorfon. Nematocydy, które moga się pojawić w wodzie pitnej to: 1,2-dichloropropan i dibromek etylu. Fungicyd, który może pojawić się w wodzie pitnej to tiomocznik etylenu.

  Metale

  W wodzie pitnej mogą być również obecne różnego rodzaju metale, na przykład aluminium. Klasyczny sposób oczyszczania wody może być przyczyną obecności aluminium w wodzie. Zostają w niej bowiem małe ilości tego metalu, co może doprowadzić do problemów zdrowotnych (osoby cierpiące na chorobę Parkinsona i Alzheimera często mają wysoką koncentrację aluminium w pojedynczych częściach mózgu).

  Woda pitna może być zanieczyszczona ołowiem. Ten metal ciężki może pojawić się w rurach, które dostarczają wodę z wodociągu do mieszkań, domów, itd. Koncentracja ołowiu w wodzie większa niż 0,01 mg/l może doprowadzić do problemów ze zdrowiem takich jak np.: wysokie ciśnienie krwi, zaburzenia płodności u dorosłych, upośledzenie rozwoju intelektualnego u płodu, niemowląt i dzieci.

  Rtęć jest metalem ciężkim, który występuje w wodzie. Wodociągi miejskie są ustawowo zobowiązane do usuwania rtęci. Jednak ludzie, którzy używają wody ze swoich studni, w szczególności z terenów rozwiniętych rolniczo pozostają bez jakiejkolwiek ochrony. Woda z rtęcią może wywołać problemy ze skórą, wewnętrzne krwawienia, wypadanie zębów, uszkodzenie wątroby i nerek, itd.

  Chrom i jego związki są często wykorzystywane w przemyśle skórzanym, do produkcji zaprawy murarskiej i kolorów. W trakcie wspomnianych procesów produkcji chromaty mogą przedostać się do wód gruntowych i gleby, a stąd do naszej wody. Zbyt wysoki poziom sześciowartościowego chromu stanowi podatny grunt do rozwoju poważnych chorób takich jak rak żołądka, nerek, wątroby, przedwczesną demencję starczą i stany zapalne skóry.

  Arsen jest metalem ciężkim, który może przedostać się do wody pitnej z ziemi lub odpadów przemysłowych. Został on zaliczony do kancerogenów grupy 1, zwiększa ryzyko rozwoju raka pęcherza moczowego, nerek, wątroby, płuc, skóry oraz ostrej białaczki limfoblastycznej. Osoby, które przez dłuższy okres czasu piją wodę z zawartością arsenu większą od zalecanej przez EPA mogą doznać uszkodzeń skóry, mogą także odczuwać bóle głowy, mieć problemy z układem oddechowym, rozrodczym, sercowo-naczyniowym, krwiobiegiem, wątrobom, itd.

  Prócz wyżej wymienionych bakterii, pestycydów i metali ciężkich wodę mogą zanieczyszczać fluor, chlor itd.

  Środki dezynfekujące

  Chociaż fluor jest składnikiem większości past do zębów, jest toksyczny, a w wielkich ilościach może doprowadzić do zatrucia lub śmierci. Dlatego też obecność fluoru w wodzie pitnej nie powinna przekraczać 0,7 mg/l.

  Chlor jest środkiem dezynfekującym, który niszczy bakterie, mikroby, itd. Jednak, obecność chloru w wodzie pitnej większa od zalecanej przez EPA może doprowadzić do różnorodnych problemów zdrowotnych. Na przykład wielkie stężenie chloru w wodzie może doprowadzić do uszkodzenia systemu nerwowego, przewodu pokarmowego, rozdrażnienia i przyspieszonego starzenia skóry. Obok chloru, jako środek dezynfekujący w wodociągach publicznych wykorzystywana jest chloramina. Chloramina jako nieorganiczna pochodna amoniaku w wielkich ilościach może wywoływać anemię.

 • WODA DO PICIA

  WSKAŹNIK JAKOŚCI WODY PITNEJ

  Wskaźniki jakości wody dzielą się na trzy grupy: fizyczne, chemiczne i biologiczne.

  Wskaźniki fizyczne

  Do grupy wskaźników fizycznych należą: temperatura, całkowite stężenie materiałów stałych, zawieszonych i rozpuszczonych, kolor, zapach, smak wody, przewodność elektryczna, mętność i przezroczystość wody.

  Wskaźniki chemiczne

  do chemicznych wskaźników należą: twardość wody, reakcja pH wody, zasadowość i kwasowość, zawartość rozpuszczanego tlenu, zawartość metali ciężkich, zawartość makroskładników odżywczych (rożnych form azotu i fosforu), chemiczne i biochemiczne zużycie tlenu.

  Wskaźniki biologiczne

  Skaźniki biologiczne odnoszą się do mikrobiologicznego składu wody i jej hydrobiologicznej jakości.

  RODZAJE WODY DO PICIA

  Trzy najbardziej rozpowszechnione rodzaje wody do picia to woda z kranu, woda z butelki i woda filtrowana.

  WODA Z KRANU

  Większość ludzi korzysta z wody z kranu. Ten rodzaj wody musi spełniać ustawowe wymagania o wodzie do picia. Ta woda może pochodzić ze źródeł podziemnych lub powierzchniowych i może być chemicznie przetwarzana,by osiągnęła jakość wody do picia. Chemiczne przetwarzanie oznacza przede wszystkim wykorzystanie chloru, chloraminy i chlorodioksyn jako środków dezynfekujących, przy pomocy których czyści się wodę. Ich zastosowanie wywołało problem związany z tradycyjną »kranówką». Mianowicie, woda z kranu jest twarda i obecne są w niej duże ilości chloru. Mimo kontrolowanego systemu oczyszczania wody mogą się w niej pojawić drobnoustroje, brud organiczny, metale ciężkie i inne szkodliwe dla ludzkiego organizmu składniki.

  WODA Z BUTELKI

  Alternatywą dla tradycyjnej «kranówki» jest woda z butelki. Stała się ona niezwykle popularna w ostatnim czasie (na świecie, jak i u nas) o czym świadczy zarówno duża liczba krajowych i zagranicznych producentów wody butelkowanej, jak i dane statystyczne potwierdzające, że 40% światowej populacji kupuje wodę w butelkach.

  Przy założeniu, że woda z butelki jest lepsza jakościowo od wody, i że przedstawia się ją jako jedyną alternatywę dla «kranówki» trzeba mieć na uwadze, że:

  1) Realne niebezpieczeństwo dla konsumentów stwarza niewłaściwe przechowywanie i składowanie wody butelkowanej w sklepach detalicznych, gdzie woda w plastiku miesiącami wystawiona jest na działanie promieni słonecznych i wysokiej temperatury.

  2) Kupując wodę w dystrybutorach lub zgrzewkach po 6 sztuk narażeni jesteśmy na noszenie ciężaru, który obciążając nasz kręgosłup może doprowadzić do problemów zdrowotnych.

  3) Woda kupowana, z racji swojej objętości zajmuje cenną przestrzeń w waszym domu lub firmie, a plastik, wbrew naszym dobrym chęciom najczęściej ląduje na wysypisku lub jest wyrzucany na łono przyrody. Mało mówi się o tym, że z dziennego zużycia plastikowych opakowań można stworzyć pierścień wokół całej planety.

  4) Znaczna część statystycznego koszyka przeciętnej rodziny przeznaczony jest na zakup wody w butelkach. Zakładając, że człowiek pije w ciągu dnia od 1,5 do 2 litrów wody, a przeciętna rodzina składa się z czterech osób, jej dzienne zużycie wody wynosi od 6 do 8 litrów. Mnożąc ten wynik z ceną wody w butelce otrzymujemy kwotę, jaką przeciętna rodzina wydaje każdego dnia na wodę w butelkach.

  WODA FILTROWANA

  Zamiast wydawać pieniądze i tracić czas na wychodzenie z domu i stanie w kolejkach po wodę, zamiast myśleć o tym w jaki sposób była ona składowana, i gdzie wyrzucić pustą butelkę mogą Państwo pić wodę mineralną nie tracąc czasu, pieniędzy, nie martwiąc się o jakość wody i zanieczyszczenie środowiska.

  Jak?

  Wystarczy uzbierać trochę pieniędzy, kupić system filtracyjny OMNIA AQUA, zamontować filtr na kranie i wątpliwej reputacji „kranówka“ stanie się waszą ulubioną wodą mineralną (więcej informacji w zakładce FILTR OMNIA AQUA).

  Woda filtrowana to rodzaj wody używany od najstarszych czasów. Ludzie robili i wykorzystywali prymitywne „aparaty” przed tysiącami lat. Na pewno wiele razy słyszeli Państwo historie o tym, w jaki sposób podróżnicy radzili sobie z robieniem podręcznych „filtrów”, żeby móc oczyścić wodę w dziczy.

  Dzisiaj, w cywilizowanym świecie woda filtrowana jest wynikiem wykorzystania nowoczesnej technologii i jako taka stanowi dobry wybór dla Państwa domu, biura, itd.

Bądźcie na bieżąco!

Na naszych oficjalnych profilach w sieciach społecznościowych (YouTube, Twitter, Facebook, Instagram) znajdą Państwo:

• Szczegółowe informacje o filtrze Omnia Aqua

• Najnowsze Omnia wiadomości

• Posty, zapowiedzi i ogłoszenia

• Omnia nagrania video i zdjęcia

W przypadku dodatkowych pytań związanych z mediami prosimy o e-mail na adres: office@omniaaqua.com

PUNKTY SPRZEDAŻY

Punkty, w których można kupić FILTR OMNIA AQUA:

PRACA

Zostań członkiem zespołu Omnia Aqua!

Jako zespół naukowców w różnym wieku i różnej specjalizacji wspieramy zatrudnianie młodych, poszukując równocześnie i doświadczonych profesjonalistów.

Pielęgnujemy duch pracy zespołowej, doceniamy poświęcenie, koncentrację na wynikach, rozwój i postęp w karierze. W związku z tym dążymy do zapewnienia dobrych warunków pracy i profesjonalnego rozwoju osób zatrudnionych.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w zespole Omnia Aqua, prześlij swoje CV na e-mail:

office@omniaaqua.com

Skontaktujemy się z Tobą jeśli będziemy poszukiwać osoby o podobnym profilu zawodowym.

Loyalty member

© 2014 Omnia. Sva prava zadržana.